علی لیالی در گفتوگو با فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: ثبتنامهای عمره مفرده در محدوده یک ماهه ۲۴ شهریور ماه تا ۲۴ مهر ماه امسال انجام شد و براساس آماری که در پایان از ۲ بانک عامل ملی و ملت دریافت شده، ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای عمره مفرده ثبتنام کردهاند.

وی خاطرنشان کرد: پیش از آغاز ثبت‌نام‌های عمره مفرده در مصاحبه‌های خود گفته بودم که سازمان حج از میان ثبت‌نام‌کنندگان عمره، قرعه‌کشی خواهد کرد و در صورتی که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر باشد از طریق قرعه‌کشی این سهمیه مشخص خواهد شد.

لیالی تصریح کرد: قرعه‌کشی انتخاب پذیرفته‌شدگان عمره مفرده در آذر ماه جاری انجام می‌شود و افرادی که در این قرعه‌کشی به صورت قطعی انتخاب می‌شود اعزام آنها از سال ۹۳ خواهد بود.

رئیس سازمان حج و زیارت متذکر شد: در قرعهکشی که انجام خواهد شد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به عنوان پذیرفتهشدگان عمره مفرده اعلام خواهند شد.