به گزارش فارس،زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست مهریه خود را به قاضی شعبه ۲۴۰ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.

این زن در حضور قاضی این شعبه با اشاره به اینکه حدود یک سال از زندگی مشترک‌مان می‌گذرد، عنوان کرد: مهریه‌ام که ۱۰۵ سکه بهار آزادی است را خواهانم و پدرم گفته چنانچه مهریه‌ام را بعد از گذشت یک سال از زندگی زناشویی از شوهرم نگیرم باید قید آنها را بزنم ولی شوهرم لجبازی کرده و به دلیل اینکه می‌خواهد روی پدرم را کم کند، مهریه‌ام را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: شوهرم مرا درک نمی‌کند و با اینکه در جریان رفتارهای پدرم است و توان پرداخت مهریه‌ام را نیز دارد ولی از پرداخت آن امتناع می‌کند.

زن اظهار داشت: شوهرم نباید لجبازی کند بلکه باید به زندگی‌مان فکر کند؛ در واقع اگر شوهرم مهریه‌ام را نپردازد پدرم دیگر حاضر نیست مرا ببیند و من افسرده می‌شوم که این آسیب به شوهرم و زندگی‌مان نیز وارد می‌شود.

وی افزود: مهریه‌ام ۱۰۵ سکه بهار آزادی است که شوهرم اگر بخواهد حاضرم آن را به صورت قسطی دریافت کنم ولی او باید قبول کند که مهریه‌ام را بپردازد و حکمی از دادگاه بگیریم تا به پدرم نشان دهم.

زن ادامه داد: پدرم برایش مهم نیست که مهریه‌ام به چه شکل پرداخت ‌شود؛ تنها می‌خواهد که من مهریه‌ام را از شوهرم بگیرم و او با درخواست من موافقت کند.

وی بیان کرد: بعد از گذشت سه سال که همراه با خانواده‌ام از شهرستان به تهران آمدیم، شوهرم که پسر دوست پدرم بود، با من آشنا شده و به خواستگاری آمد و ازدواج کردیم.

زن عنوان کرد: شوهرم اگر منطقی به موضوع نگاه کند، متوجه می‌شود که مهریه‌ام مقدار زیادی نیست همچنین من از قصد این درخواست را از او ندارم.

وی گفت: شوهرم باید بداند که مهریه دادنش باعثبهتر شدن زندگی مشترک‌مان می‌شود چون اگر پدرم از دست من ناراحت شود زندگی‌مان از طرف من جهنم می‌شود بنابراین باید مهریه‌ام را بپردازد.

زن بیان کرد: شوهرم وضع مالی خوب و اموال زیادی دارد که می‌تواند مهریه‌ام را بپردازد بنابراین باید دست از لجبازی بردارد.

وی در انتها گفت: شوهرم مدعی است که چنانچه پدرم دست از این درخواستش برندارد، او بیشتر لجبازی می‌کند و لجباز‌تر از پدرم است بنابراین مهریه‌ام را نمی‌پردازد.

قاضی این شعبه برای رسیدگی به پرونده شهود و حضور مرد را خواهان شد و رسیدگی به پرونده به هفته آینده موکول شد.