به گزارش مهر : رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران گفت: هواپیمایی فارس ایر قشم در اقدامی سراسر لطف به معلولان عنوان کرده که "از پذیرش مسافران ویلچری و توانخواه معذور است"!

علی همت محمود نژاد با بیان مطلب افزود: هواپیمایی فارس ایر قشم در اقدامی بی نظیر خیال معلولان را راحت کرده و به میمنت الطاف بیش از حد سازمان هواپیمایی کشوری به معلولانی که ویلچری هستند و یا نیازمند داشتن همراه هستند، از پذیرش این افراد خود داری می کند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که براساس ماده ۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، بلیط هواپیما برای افراد دارای معلولیتهای مختلف نیم بهاء است.

رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در ۱۶ اردیبهشت سال ۸۳ با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، تسهیلاتی برای ایاب و ذهاب هوایی، ریلی و زمینی معلولان در نظر گرفته است در حالیکه از سوی برخی از سازمانها این امر مد نظر قرار نمی گیرد.

به گفته محمود نژاد، هواپیمایی فارس ایر قشم با درج " توجه مهم " نظر مسافران را در صدور بلیت های خود به این عبارت جلب کرده که " این هوپیما از پذیرش مسافران ویلچری و توانخواه معذور است ".

این درحالی است که افراد معلول نیز همانند سایر اقشار جامعه حق زندگی دارند و باید بتوانند از امکانات و حمل و نقل عمومی جامعه بدور از هر گونه توهینی و تحقیری استفاده کنند.

وی افزود: این هواپیمایی نه تنها حاضر نیست بلیت هواپیما را براساس قوانین برای معلولان نیم بها صادر کند بلکه از پذیرش آنها نیز سر باز می زند.

مدیرعامل انجن دفاع از حقوق معلولان اظهار داشت: این حرکت نه تنها با پیمان نامه حقوق معلولان مغایرت دارد بلکه با هیچیک از آموزه های دینی و اخلاقی ما نیز همخوانی ندارد.

وی از سازمان هواپیمایی کشور درخواست کرد که ضمن لغو این بند از ضوابط فارس ایر قشم، از معلولان نیز به دلیل بروز این امر عذرخواهی رسمی داشته باشد.

محمودنژاد گفت: از تمام ظرفیتهای قانونی و مدنی معلولان برای حذف این ماده در صدور بلیت هواپیمایی این شرکت و همچنین سایر هواپیماییها استفاده خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که هواپیمایی "فارس ایر قشم " در دیماه ۱۳۸۲ به منظور حمل و نقل بار و مسافر با انواع هواپیماها در داخل و خارج از کشور تاسیس شده است و به اکثر شهرهای کشور نیز پرواز دارد.