به گزارش ۲۴، محققین آمریکایی آنزیم مسبب بی خوابی را کشف کردند. این تحقیق که نتایج آن در مجله نوروساینس آمریکا به چاپ رسید، نشان می دهد که دلیل اصلی بی خوابی فعل و انفعالات شیمایی بدن می باشد.
دانشمندان با بیان اینکه روشهای موجود درمان اختلالات خواب دارای عوارضی می باشند، مدعی هستند که در سایه این تحقیقات خواهند توانست اختلالات خواب را بدون هیچگونه عوارض جانبی درمان نمایند.
تحقیقات نشان می دهد که دلیل اصلی بی خوابی فعل و انفعالات شیمایی بدن است.