به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی، جابر قره داغی، درباره اماکنی که بی خانمان ها در آنجا شب را سپری می کنند گفت: کارتن خواب ها و بی خانمان ها که عمدتاً دارای اعتیاد به مواد مخدر یا بیماران روانی مزمن هستند، در خرابه های ساختمانی، پارک ها یا حاشیه بزرگراه ها و خیابان ها زندگی می کنند.

قره داغی با اشاره به فعالیت دستگاه های حمایتی گفت: برای پیشگیری از بروز سرمازدگی کارتن خواب ها، نهادهای اجتماعی و حمایتی نظیر شهرداری و بهزیستی با پیش بینی امکانات و اقامتگاه های شبانه، از بروز چنین حوادثی جلوگیری می کنند.

شهروندان تهرانی در صورت مشاهده کارتن خواب ها در اطراف محل زندگی خود، برای پیشگیری از سرمازدگی و مرگ این افراد، می توانند با شماره های ۱۳۷ (شهرداری) و ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی بهزیستی) تماس بگیرند و مراتب را به شهرداری یا بهزیستی اعلام کنند.