محمود ذوقي در گفتوگو با ايسنا دراينباره افزود: هيچ هواپيماربايي اتفاق نيفتاده است و من اين خبر را به طور كامل تكذيب ميكنم.

وی تصریح کرد: چند روز قبل در ترمینال پرواز‌های داخلی فرودگاه مشهد خانمی به جرم همراه داشتن اسلحه غیرمجاز بازداشت شده است.

دادستان مشهد تاکید کرد: این فرد قصد ورود به هواپیما را داشت که قبل از ورود به هواپیما توسط عوامل حفاظتی و امنیتی دستگیر ‌شد و نتوانست وارد هواپیما شود.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه این اتفاق در دو سه روز گذشته رخ داده است، اتهام فرد مورد نظر را حمل اسلحه عنوان کرد.

وي بدون توضيح درباره جزييات بيشتر اين حادثه يادآور شد: در حال حاضر پروندهاي براي اين خانم در دادسراي عمومي مشهد مفتوح است و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.