قانون- سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران طی بازدید سرزده از فرودگاه مهرآباد ۵ واحد صنفی متخلف در فرودگاه را جریمه کرد.

به گزارش مهر، ‌در چهارچوب سیاستهای سازمان تعزیرات حکومتی و دفاع از حقوق شهروندان در جهت کنترل و نظارت برقیمت‌ها، گشت مشترکی با همکاری نمایندگان تعزیرات حکومتی و بازرسان اداره بازرگانی جهت بازرسی از فرودگاه مهرآباد برگزار شد.
دراین بازرسیها که رئیس شعبه ۱۴ تعزیرات حکومتی تهران در آن حضور داشت از پارکینگ حجاج و ۲۰ واحدصنفی فرودگاه مهرآباد بازدید وضمن ارائه تذکرات لازم برای ۵ واحد متخلف به دلیل گرانفروشی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.