به گزارش مهر، هادی خنجری عصر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران مازندران در استانداری اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید در مواقع بحران و حوادث طبیعی، با جدیت بیشتری در صدد رفع مشکلات مردم برآیند.

وی افزود: البته برخی مدیران استان با وجود کمبود اعتباری تا حدود زیادی با مشکلات بحران و عواقب طبیعی فائق آمدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: در سال گذشته حدود ۵۰۰ هکتار از جنگلهای شمال در اثر آتش سوزی منجربه تخریب جنگل شده بود، باحمایت دستگاها و مردم تا حدود زیادی رفع شده است.

خنجری با اعلام بارندگی دردو ماه اخیر در استان اشاره کرد و افزود: سیل کلاردشت و ذوب شدن یخچالهای بالادست خسارتهایی را برای استان به وجود آورده که با همکاری دستگاهها به این مشکل فائق شدیم.

وی اظهار داشت: مدیران ادارات با تصویب طرح در کارگروه و ارسال آن به مدیریت بحران استان زمینه را برای فراهم آوردن جلسه شورای هماهنگی برای تخصیص اعتبار انجام بدهند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.