به گزارش افکارنیوز،

معاون پشتیبانی و امین منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان کرمان درباره آخرین وضعیت "امیرحسین" که اخیرا مورد کودک آزاری قرار گرفته بود، گفت: این کودک با حکم قاضی از مجموعه خانواده جدا شده و بعد از پایان مراحل درمانی، از بیمارستان ترخیص و اکنون در شیرخوارگاه کرمان تحت مراقبت است.

نخعی در نشست خبری مدیران عضو شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کرمان در پاسخ به سئوالی خاطرنشان کرد: مادر این کودک نیز چند روز در اورژانس اجتماعی تحت پوشش حمایتی بود که با دستور دادستان سیرجان به این شهرستان منتقل و بازداشت شده است.

وی تصریح کرد: براساس آخرین تماس، اعلام شده مادر کودک و پسر عمه ای که ادعا شده باعث کودک آزاری شده، در بازداشت هستند و برادر 6 ساله این کودک نیز که معتاد به متادون بوده، در یکی از خانه های کودکان و نوجوانان بهزیستی سیرجان تحت مراقبت است.