به گزارش افکارنیوز،

باغ وحش ارم برای تولید نسل کیجا (پلنگ ماده) در باغ وحش ارم، اقدام به واردات یک پلنگ نر از نژاد ایرانی از لیسبون پرتغال کرده است.

پلنگ نر ایرانی

سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ورود این پلنگ ماده را صادر کرد و این پلنگ بعداز بررسی های کارشناسی، هم اکنون وارد باغ وحش ارم شده است.

این پلنگ نر ۶ ساله است و اولین بار است که پلنگ ایرانی که به خارج از کشور انتقال داده شده دوباره به کشور بازگردانده می شود.