به گزارش افکارنیوز،

 اولین موتورسیکلت تاریخ ساخته گوتلیب دایملر در سال 1885 بنام رایتواگن میتوانست تا 12 کیلومتر بر ساعت سرعت بگیرد. و درواقع یک دوچرخه چوبی بود که نیروی حرکت خود را از یک موتور کوچک میگرفت.

اولین موتورسیکلت