یک راننده چینی خوش شانس و البته زیرک از چنین حادثه رانندگی جان سالم به در برده. خودروی این راننده چینی پس از برخورد با یک کامیون حامل تیر آهن و میلگرد به این روز افتاده و وی سریعا سر خود را به پایین آورده تا میلگردها با سر وی برخورد نکنند