به گزارش افکارنیوز،

خسرو صادق نیت طرح مالیات بر ارزش افزوده سیگار به مجلس ارائه شده است و هم اکنون در مسیر تصمیم گیری قرار دارد. این درحالی است که متاسفانه در کشور ما مالیات بر ارزش افزوده سیگار درحد پایینی نسبت به جهان قرار دارد و این امر موجب استقبال بیش از حد مردم از دخانیات شده است.

وی افزود: نه تنها مالیات بر ارزش افزوده سیگار افزایش نیافته است بلکه درکشور ما روندی رو به کاهش دارد و این یک اتفاق نادرستی است که موجب به هدر رفتن بودجه‌های مملکت و افزایش استعمال دخانیات شده و درقبال آن ، میزان اعتیاد را در جامعه افزایش می‌دهد.

رئیس اداره بهداشت محیط وکار وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: بیش ازدو برابر هزینه‌هایی که صرف خرید سیگار درکشور می‌شود برای درمان مصرف کنندگان آن خرج می‌شود درحالی که می‌توان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده سیگار و بازدارندگی از مصرف آن ، هزینه‌های درمان مصرف کنندگان را کاهش داد.
صادق نیت اظهار داشت: فروش سیگار به شکل تک نخی در دکه‌های روزنامه فروشی سطح شهر پای هر نوجوان وجوانی را به چرخه مصرف دخانیات باز کرده است و این امر برای جامعه ما بسیار تأسف آور است. افزایش مصرف دخانیات درکشور ما یک جنایت جمعی است و دراین روند مسئولین ناظر بر فعالیت دکه‌ها نیز مقصر محسوب می‌شوند.

وی عنوان کرد: بار‌ها نسبت به این امر با شهرداری که وظیفه نظارت بر کیوسک‌های روزنامه فروشی را بر عهده دارد، مذاکرات شفاهی وکتبی صورت گرفته، اما تاکنون عملکرد خوبی نداشته است علاوه بر سیگار فروش مواد مخدر، ابزارآلات مصرف مواد، تنباکو و دیگر مواد دخانی در این اماکن به راحتی به فروش می‌رسد.

رئیس اداره بهداشت محیط وکار وزارت بهداشت اذعان داشت: دسترسی آسان، عدم محدودیت سنی درفروش دخانیات و ... تا حدی ممکن است که به راحتی حتی کبریت و فندک برای مصرف اینگونه مواد از طریق دکه‌های روزنامه فروشی دراختیار مردم قرار می‌گیرد و این امر بسیاری از جوانان و نوجوانان را ناخواسته وارد وابستگی‌هایی از این قبیل کرده است.

صادق نیت یادآور شد: امیدواریم طرح افزایش مالیات بر ارزش افزوده سیگار در مجلس تصویب شود و با توجه به تغییرات ساختاری شورای شهر تهران و شهرداری بتوان پیگیری‌هایی که تاکنون در جهت رسیدگی به اوضاع فعالیت‌های کیوسک‌های روزنامه فروشی صورت گرفته است، نتیجه بخش شود.