به گزارش افکارنیوز،

محمد مهدی اعلایی افزود: با توجه به تامین امکانات و افزایش ظرفیتها؛ قبول درخواست، تولید و توزیع کارت، فرایند صدور کارت هوشمند ملی برای شهروندان استان تهران به حدود یک ماه رسیده است.

وی گفت: در فرایند صدور کارت هوشمند ملی، دریافت کارت به شکل حضوری توسط خود صاحب کارت انجام می شود و آماده بودن کارت هوشمند صادر شده توسط ثبت احوال برای کسانی که جهت دریافت کارت اقدام کرده اند به وسیله پیامک به متقاضیان اعلام می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران تاکید کرد: در برخی موارد مشاهده شده که افرادی به دلیل مسدود کردن دریافت پیامک های انبوه یا تغییر در شماره تلفن خود این پیامک ها را دریافت نکرده و به تبع آن برای دریافت کارت مراجعه نکرده اند.

اعلایی از شهروندان تهرانی که قبل از مرداد ۹۶ مراحل لازم برای صدور کارت هوشمند ملی خود را انجام داده اند، خواست برای دریافت کارت خود به دفتر پستی یا دفتر پیشخوانی که در آنجا درخواست داده اند، مراجعه کنند.