به گزارش افکارنیوز،

بهسازی و ترمیم این فرونشست توسط مدیریت امور ساختمان و تاسیسات در حال انجام است.

دانشگاهیان تا زمانی که اعلام شود از تردد در این محدوده خودداری کنند.