به گزارش قانون به نقل از روزنامه اکونومیک آبزرور: شاید شنیده باشید که میگویند چینیها هر چیزی را که پرواز میکند به جز هواپیما، هر چیزی را که چهار پا دارد به جز میز و هر چیزی را که در آب شنا میکند به جز زیردریایی میخورند. با این حال هستند کسانی که منوی غذایی به مراتب عجیبتری دارند!وقتی به شهر "وانگفوجینگ" چین سفر میکنید از دیدن چیزهایی که مردم این منطقه به عنوان غذا میخورند، شگفتزده میشوید. دستفروشان در خیابانهای این شهر چیزهایی میفروشند که معمولا هرگز نمیخواهید آنها را به عنوان غذا به دهان ببرید. دستفروشان در این شهر توریستها را تشویق میکنند تا عقرب و هزارپاهای کبابی را امتحان کنند. با این حال وقتی به لائوس میروید وضع از این هم بدتر میشود! در لائوس حشرات سمی هم به منوی غذا افزوده شده است. مثلا بسیاری حشرات سمی و صفرای آنها را به نوشیدنیها خود اضافه کردهاند چرا که معتقدند فواید بسیاری دارد.(این مسئله هنوز به لحاظ علمی ثابت نشده است!) مردم اغلب نوشیدنیهای خود را با صفرای حیوانات سمی از قبیل مار کبری و عقرب مخلوط میکنند و در مناطق مرکزی این کشور، سالاد مار کبری غذای محبوب کهنسالان است. یکی از ساکنان لائوس که سالاد مار کبری را امتحان کرده است در این باره میگوید: "بسیاری در اینجا بر این باورند که ترکیب سموم حیوانات وحشی مختلف باعث خنثی شدن آن میشود و به همین دلیل این سموم را به نوشیدنیها خود اضافه میکنند. البته معمولا جوانان از این نوشیدنیها استفاده نمیکنند و اینها بیشتر برای سالمندان است. با این حال من سالاد مار کبری خوردهام." او ادامه میدهد: "مار کبری به خوشمزگی مارهای غیرسمی نیست اما عموی من میگوید که سالاد مارکبری درد عضلات را تسکین میدهد. البته طبخ این غذا مهارت میخواهد چرا که باید بتوانید سم آن را بگیرید!"