به گزارش افکارنیوز،

ابراهیم شیخ در نخستین جلسه شورای مدیران که صبح امروز با حضور مدیران، مشاوران معاونت توسعه منابع انسانی برگزار شد ؛ با تاکید بر اینکه مشتری نهایی ما شهروندان فرهیخته ای هستند که باید بهترین خدمات را دریافت کنند تاکید کرد: موتور تحول پایتخت، نیروهای خدوم شهرداری هستند.

وی تصریح کرد : نیروی انسانی شهرداری تهران در جهت مبارزه و برخورد با هرگونه فساد و به حداقل رساندن تخلفات و به حداکثر رساندن کارآمدی سیستم شهرداری پیشتاز خواهند شد.
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه تضاد و دوگانگی در رفتارها و سبقت گرفتن شعار از عمل بحران امروز ماست تصریح کرد : باید رویه امام راحل را که هر انچه میگفتند در عمل و رفتار ایشان متجلی بود، چراغ راهمان قرار دهیم.

شیخ با بیان اینکه تک تک ما، الگوهای رفتاری شهرداری تهران هستیم گفت : شان نیروی انسانی شهرداری تهران نه بر اساس سلسله مرتب اداری و مدیریتی که با توجه به کرامت و منزلت انسانی همکاران و نیز توجهی که نسبت به خدمت به مردم دارند مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 
 شیخ با اشاره به لزوم تعامل مدیران با مجموعه بر نقش تاثیر گذار این مهم در افزایش اعتماد و انگیزه و کاهش تخلفات در سیستم تاکید کرد و گفت : از همکارانم میخواهم در سایه مشارکت و همدلی و پرهیز از خرده فرهنگ های سازمانی با تمرکز بر حسن انجام وظیفه، کارها را سرعت بخشند.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه نیامده ام که اعتبار، منافع و امکاناتی را برای خودم فراهم کنم تصریح کرد : امده ام در سایه ی همفکری، صداقت، دوستی و ارایه راهکارهای موثر در جهت ایجاد تحولی عظیم در حوزه منابع انسانی پرشتاب حرکت کنیم.

شیخ در ادامه با تاکید بر لزوم توزیع عادلانه نیروی انسانی متخصص در مناطق مختلف شهرداری تهران گفت : نباید اینگونه باشد که نیروهای توانمند و متخصص صرفا در مناطق برخوردار متمرکز شوند و مناطق محروم از نظر امکانات از وجود چنین نیروهایی نیز محروم باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه ایی برای تعدیل نیروهای انسانی نداریم چرا که معتقدم با اصلاح نظام اداری و کارافرینی میتوانیم از تمام ظرفیت های  بالقوه در شهرداری تهران بطور موثر بهر مند باشیم گفت: استراتژی شهرداری تهران این است که تا جایی که میتواند از نیروهای توانمند درون مجموعه استفاده کند.

شیخ با تاکید بر لزوم جا افتادن ادبیات واحد و مفاهیم مشترک در مجموعه مدیریت شهری تصریح کرد : با هدفی مشترک در مقابل تمامی کارکنان اعم از بازنشستگان متعهد خواهیم بود.