وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با واحد مرکزی خبر قم گفت : تمام پژوهش ها از ۲۳ سال پیش تاکنون نشان داده است که دانش آموزانی که از پنجم ابتدایی به اول راهنمایی می روند دچار افت شدید تحصیلی و بلوغ زودرس می شوند ضمن آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در ۲ مرحله اضافه کردن کلاس ششم ابتدایی را به تصویب رسانده است .
آقای حاجی بابایی با بیان اینکه با اضافه شدن کلاس ششم ابتدایی کلاس اول راهنمایی حذف نمی شود افزود: به این ترتیب دوره ابتدایی ۶ ساله و دوره متوسطه هم که شامل راهنمایی و متوسطه است ۶ ساله خواهد شد و فقط دوره پیش دانشگاهی حذف می شود.
وی گفت: اجرای این طرح نقش کلیدی در رشد وتعلیم و تربیت دانش آموزان خواهد داشت.
وزیر آموزش و پرورش درخصوص تعطیلی دبیرستانها هم در روزهای پنجشنبه گفت: اینکار
هم اکنون به صورت داوطلبانه در برخی مدارس در حال انجام است اما پس از اتمام کارهای مطالعاتی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدست آوردن نکات مثبت و منفی آن درباره رسمیت آن تصمیم گیری خواهد شد.