به گزارش واحد مرکزی خبر ، محور ریلی جنوب دیروز در پی خروج تعدادی واگن از خط در محدوده راه آهن لرستان بسته شده بود که صبح امروز بازگشایی و امکان تردد قطارهای مسافری در این محور فراهم شد.
حرکت همه قطارهای مسافری مسیر تهران - خرمشهر و بالعکس از امروز در این محور انجام می شود.
علت وقوع سانحه در کمیسیون عالی سوانح راه آهن در حال بررسی است.