علی صدوقی دبیر هیئت دولت در گفتوگو با فارس، با اشاره به برخی اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی سراسری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده از سوی دولت گفت که تصمیمگیری در این خصوص منوط به جلسه یک شنبه هیئت دولت است.

به گزارش فارس، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز گفته بود که تمامی مدارس کشور در روز چهارشنبه تعطیل خواهد بود.