به گزارش افکارنیوز،

عباس رشیدی  در رابطه با ‌آخرین جزئیات تغییرات بیمه تکمیلی درمان برای بازنشستگان گفت: بیمه تکمیلی درمان از اول شهریورماه در یک مناقصه انجام شد و شرکت بیمه‌گر در حال حاضر مشخص شده و قرارداد تمدید شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 2 میلیون نفر بیمه‌شده داریم که شامل افراد بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها است.

رشیدی گفت: در خدمات بستری فوق تخصصی و جراحی سقف پوشش بیمه از 15 میلیون به 17 میلیون افزایش یافته است.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: در خدمت بستری عمومی از 7 میلیون و 500 هزار به 8 میلیون و 500 هزار تومان افزایش تعهدات بیمه را داریم و در زمینه خدمات تشخیصی و درمانی از 550 هزار به 650 هزار تومان سقف بیمه را افزایش داده‌ایم. این خدمت شامل ماموگرافی، سنجش تراکم استخوان،‌سونوگرافی و MRI است.

وی گفت: خدمات آزمایشگاهی شامل انواع پاتولوژی و آزمایشگاه از 280 هزار تومان به 320 هزار تومان خدمات بیمه‌ای را افزایش داده‌ایم.

رشیدی تصریح کرد: در زمینه خدمات مجاز سرپایی مانند شکستگی، گچ‌گیری و آتل گذاری سقف تعهدات بیمه را از 300 به 350 هزار تومان رساندهی‌ایم.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: هزینه آمبولانس داخل شهری برای هر نوبت بدون محدودیت در تعداد دفعات از 60 به 75 هزار تومان و هزینه آمبولانس و هواپیمای بین‌شهری حداکثر در 4 نوبت از 250 به 300 هزار تومان افزایش سقف بیمه خواهیم داشت.

وی ادامه داد:‌ خدمات جدیدی مانند رادیوگرافی تا سقف 150 هزار تومان، پیوند کبد، برخی خدمات چشم‌پزشکی و  دارویی به لیست تعهدات بیمه امسال اضافه شده است.

رشیدی گفت: خدمات بیمه‌ای تعریف‌شده از اول شهریورماه امسال تا شهریور سال 97 قابل استفاده برای بازنشستگان خواهد بود.