به گزارش افکارنیوز،

حبیب الله مسعودی فرید  گفت: سازمان بهزیستی در برنامه ششم توسعه مکلف به ساماندهی کودکان کار شده است.

وی با بیان اینکه تعداد ورودی کودکان در مراکز شبانه روزی رو به کاهش است گفت: شناسایی این کودکان سخت است چراکه کودکانی که شناسایی می شوند هربار یک اسم و کدملی را بیان می کنند و ما بدنبال آن هستیم تا با توجه به شکل ظاهری کودک یک کد برای او درنظر بگیریم.

وی افزود: بارها مشاهده شده است کودکی در تهران با یک نام و کدملی پذیرش و بعد از چندماه همان کودک با نام دیگر در شهری دیگر پذیرش شده است.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور گفت: آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان نقطه قوتی است که شور و هیجان برای انجام این آیین نامه باید ادامه یابد.

فرید به جلسه ای با دادستانی در این رابطه اشاره کرد و گفت: به دادستانی گفتیم تا از همه دستگاه ها بخواهند آیین نامه ساماندهی کودکان کارو خیابان را طبق وظیفه خود انجام دهند.

وی ادامه داد: 60 درصد کودکان کار اتباع بیگانه هستند و این درحالی است که برخی از این کودکان، قاچاق و ناخواسته قربانی می شوند.

فرید افزود: نمی توان برای همه کودکان کار و خیابان نسخه واحد پیچید چون 90 درصد آنان با اقوام خود زندگی می کنند.

وی در مورد انتقادهای وارده به طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: با بررسی چگونگی ساماندهی کودکان کار در 13 کشور دریافتیم این کودکان معضل و نگرانی اصلی هر کشوری هستند، شماری از کودکان کار در کارگاه های بی نام و نشان کار می کنند و اینها بیشتر در معرض انواع آسیب قرار دارند.

معاون اجتماعی بهزیستی ادامه داد: بیشتر این کودکان از خانواده ای با درآمد پایین هستند که باید کاری کنیم تا خانواده های فقیر، زن بدسرپرست و دارای فرزند معلول، کودک خود را برای تامین معیشت به بیرون نفرستند و بتوانیم این خانواده را تحت حمایت سازمان قرار دهیم.

وی تصریح کرد: ضمن احترام گذاشتن به کودک نباید اجازه دهیم این افراد توسط هیچ گروه و یا باندی مورد سوء استفاده قرار بگیرند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: متاسفانه برخی دلال آسیب‌های اجتماعی هستند، به همین دلیل همیشه با اجرای چنین طرح‌هایی در کشور، با حجم انتقادات از سوی آنها روبرو می‌شویم.

فرید ادامه داد: رویکرد سازمان بهزیستی در زمینه ساماندهی این کودکان ارائه خدمات روزانه است و ما موافق ماندگاری آنها در مراکز نیستیم به همین دلیل تعداد مراکز روزانه را توسعه داده‌ایم.

فرید گفت: درحال حاضر 50 مرکز روزانه در کشور توسط بخش غیردولتی و 30 مراکز شبانه روزی از این کودکان نگهداری می کنند.