به گزارش افکارنیوز،

بر این اساس، هرگونه توافق مالی و فنی غیر سیستمی خارج از سامانه شهرسازی ممنوع اعلام شد.

 

نجفی دومین بخشنامه ضدفساد را صادر کرد


http://www.afkarnews.ir

پیش از این شهردار پایتخت به منظور رفع ابهامات و اشکالاتی که در ارتباط با صدور و کارسازی هولوگرام‌های مربوط به عوارض ساختمانی در مناطق مختلف ایجاد شده بود طی بخشنامه ای صدور هرگونه هولوگرام جدید را ممنوع اعلام کرده بود.