به گزارش افکارنیوز،

 مرتضی الویری شهردار اسبق تهران و عضو فعلی شورای شهر تهران،ری و تجریش یکی از افرادی بود که قبل از انتخاب رئیس شورای شهر و شهردار تهران با مصاحبه های  بسیاری را با رسانه ها داشت.

اما وی پس از تعیین رئیس و شهردار تهران روزه سکوت اختیار کرده است و حاضر نیست در خصوص مسائل شهری اظهار نظر کند.

این در حالی است که روز گذشته تعدادی از خبرنگاران نسبت به این موضوع به وی انتقاد کرده و اولویری پاسخ داد که بنایی برای پاسخ دادن به سوالات ندارند و در صورت هماهنگی با دفتر خبرنگاران می‌توانند سوالات خود را مطرح کنند!