به گزارش افکارنیوز،

 مدیرانی که در تصویر خبری از میز ریاست نیست و چهره بسیاری از آنها خندان است. 

علی مظفری فرماندار بهبهان در مورد این اقدام و بکارگیری مدیران برای تمیز کردن سطح شهر گفت: در جلسه هماهنگی طرح بسیج عمومی پاکسازی خیابان های سطح شهر تصمیم گرفتیم برای نظافت شهر اقدامی همگانی انجام شود تا شهر از زباله پاک شود. به همین خاطر علاوه بر مشارکت شهروندان از مسئولان شهر خواستم تا آنها هم در این طرح شرکت کنند. 

وقتی مدیران شهر برای تمیزی شهردار می شوند/ یک هفته ای بهبهان از زباله پاک می شود

وی ادامه داد: سطج شهر را به چند منطقه تقسیم کردیم و هر دستگاه وظیفه پاکسازی آن منطقه را بر عهده دارد. مدیر دستگاه هم به عنوان شهردار افتخاری آن منطقه از شهر انتخاب شده و به فعالیت می پردازد. 

مظفری افزود: تمامی دستگاه های سطح شهر به کمک شهرداری می آیند و با اجرای این طرح به مدت یک هفته از ساعت 8 صبح تا 22 سعی می کنیم شهر را پاکیزه کنیم. 

وقتی مدیران شهر برای تمیزی شهردار می شوند/ یک هفته ای بهبهان از زباله پاک می شود