به گزارش افکارنیوز،

تیم پزشکی متشکل از برخی از عصب شناسان آمریکایی صدها زن و مرد را طی آزمایشی تحقیقی در معرض بوهای مختلف قرار دادند و پس از اتمام به نتایج جالبی رسیدند. پس از مدتی زنان قادر به تشخیص بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ بوی مختلف بودند در صورتی که در بویایی مردان تغییری حاصل نشده بود.

ولی چه طور چنین چیزی ممکن است؟

اجازه بدهید ابتدا کمی با نحوه کار سیستم بویایی بدن مان آشنا شویم. گیرنده های حسی بینی، بوها را دریافت می کند و از طریق گیرنده های عصبی مستقیم به مغز می فرستد.

در واقع بویایی تنها حسی است که به طور مستقیم با مغز در ارتباط است. سیگنال بوهای دریافت شده برای مدتی در مغز برای بررسی اطلاعات متوقف می شوند.

همین توقف باعث می شود که بخوبی بتوان بوها را شناسایی و از هم تشخیص داد. در واقع سیستم عصبی مرکزی بدن انسان که مغز هم شامل آن می شود دارای دو نوع سلول است. سلول عصبی یا نرون ها که نقش مهمی در بدن به عهده دارد زیرا کلیه اطلاعات دریافتی از محیط اطراف به وسیله سیگنال الکتریکی بین این سلول ها به مغز می رسد. دسته دیگر سلول های گلیال (Glial) هستند که یکی از وظایف شان ساخت و مدل سازی اطلاعات در مغز است. از دیگر وظایف سلول های گلیال، حفاظت از سلول های عصبی یا همان نرون ها است. همین نقش اخیر است که باعث می شود تا ارتباط بین سلول های عصبی یا نرون ها بهتر صورت گیرد.

آن چه دانشمندان با بررسی های خود به آن رسیده اند این است که زنان ۱۶/۲ میلیون و مردان ۹/۲ میلیون سلول عصبی دارند. با بررسی یک گروه ۱۸ نفره متشکل از زنان و مردان بین ۵۵ تا ۹۴ ساله در سال ۲۰۱۴ دانشمندان دریافتند در دوران سالمندی با وجود کاهش حس بویایی این تعداد در زنان ۹/۶ میلیون و در مردان ۵/۳ میلیون سلول عصبی است.

در مورد سلول های گلیال هم زنان گوی رقابت را از مردان ربوده اند. زنان ۹/۳ میلیون و مردان ۷/۵ میلیون سلول گلیال دارند.

با این اعداد کشف شده توسط دانشمندان متوجه می شویم که حس بویایی و تشخیص بوها در زنان قوی تر از مردان است.

در مورد زوجی که بعد از تعطیلات به خانه برگشته بودند حق با زن بود. بعد از تمیزکاری معلوم شده دو موش مرده بودند و بوی تعفن جسدشان بود که توسط زن حس شده بود.

حال اگر شیر بوی ترشیدگی بدهد، حمام بو گرفته است یا خانم خانه در مورد بوی پا به شما غر می زند بهتر است به حس بویایی او اعتماد کنید و به دنبال منبع بوی بد بگردید و آن را سریع از بین ببرید.