به گزارش افکارنیوز،

سید ابراهیم امینی نایب رئیس پنجمین دوره اسلامی شهر تهران؛ اظهار داشت: طرح جمع آوری کودکان کار و نحوه چگونگی اجرای آن همچون بسیاری از طرح های دیگر که در خصوص مسائل اجتماعی در سطح کشور اجرا می شوند، با ناهماهنگی زیادی از سوی متولیان مواجه شده است.

وی افزود: مسئولان مربوطه در خصوص مسائل مختلف باید سیاستی واحد و کلان داشته و دیدگاه ها و برنامه های مختلف دستگاه های مسئول را مورد بحث و بررسی قرار دهند تا هماهنگی لازم در اجرای طرح ها و برنامه ها به ویژه در خصوص رفع معضلات و آسیب های اجتماعی ایجاد شود.

نایب رئیس پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: متولیان صدور مجوزهای لازم برای اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی کودکان کار، پیش از صدور هر گونه بخشنامه و دستور العملی باید در گام نخست، نسبت به شناسایی راهکارها و بسترهای موجود در خصوص رفع آسیب های اجتماعی اقدام کنند.

امینی تاکید کرد: سازمان بهزیستی، وزارت کشور، نیروی انتظامی، اداره امور اتباع و شهرداری تهران باید به طور مشترک و واحد، یک سیاست کلی و خط مشی مشخص را در مرتفع کردن معضل کودکان کار، تدوین کرده و به دنبال تحقق آن باشند.

وی در پاسخ به سوالی راجع به چرایی نا موفق بودن طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان در دوره های اخیر گفت: اینکه شاهد اجرای نا موفق طرح جمع آوری کودکان کار در دوره های قبل بوده ایم به ناکار آمدی و نبود هماهنگی میان دستگاه های مسئول بر می گردد.

نایب رئیس پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر طرح جمع آوری کودکان کار در سطح شهر تهران، طرح سنجیده ای نیست و برخورد قهرآمیز با این کودکان بر خلاف اهداف اجتماعی و تربیتی ساماندهی کودکان کار و خیابان است که این طرح نیاز به اصلاح دارد.

 امینی ادامه داد: اگر هر یک از دستگاه های متولی در اجرای طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان به سهم خود وظایفشان را انجام دهند و ضمانت های اجرایی لازم نیز برای این طرح پیش بینی و در نظر گرفته شود می توان به موفقیت نسبی طرح فوق امیدوار بود.

وی در خصوص عملکرد سازمان های مردم نهاد در رابطه با فعالیت آنها در کاهش معضلات اجتماعی به ویژه معضل کودکان کار یادآور شد: سمن ها و مجموعه های خیریه ای که در این حوزه فعالیت می کنند باید نسبت به فرهنگ سازی و آموزش در میان مردم و جذب مشارکت های مادی و معنوی آنها در راستای کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنند.