به گزارش افکارنیوز،

25 مهر ماه جلسه اول دادگاه بقایی برگزار شد، وی در پایان دادگاه در جمع خبرنگاران، گفت: رئیس دادگاه تاکید بسیاری بر عدم انتشار محتویات جلسه دادگاه داشت.

بقایی با بیان اینکه ما برای دفاع از خود هیچ چیزی کم نداریم و این پرونده را سیاسی می‌دانیم، ادامه داد: کاملا مشخص است که این پرونده سیاسی است و امیدواریم که قوه قضاییه عادلانه رفتار کند.

سید علی اصغر حسینی وکیل مدافع حمید بقایی در پایان جلسه اول دادگاه موکلش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه دادگاه، کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد. اما از نظر ما کیفرخواست ایرادهای شکلی فراوانی داشت و روند رسیدگی دادسرا به کیفرخواست ایراد دارد.

وی با بیان اینکه دادگاه پذیرفت که روند رسیدگی دادسرا به پرونده ایراد دارد، ادامه داد: قرار شد دادگاه، مجدد برگزار شود تا در جلسه آینده نماینده دادسرا به ایرادها پاسخ دهد و حتی احتمال دارد کیفرخواست برای رفع ایراد به دادسرا بازگردد.

حسینی تصریح کرد: کیفرخواست صادر شده 30 صفحه است که به موارد مالی اشاره شده، اما ما اعتقاد داریم که این موارد جرم تلقی نمی‌شوند، بلکه در حد تخلف هستند و برای همه آن‌ها پاسخ داریم که بعد از رفع ایرادهای کیفرخواست به آن‌ها پاسخ می‌دهیم.