به گزارش افکارنیوز،

یک پیرزن ۷۶ ساله چینی با انداختن سکه در موتور هواپیمای خطوط «لاکی ایر» چین، باعث تاخیر پرواز شد. چنین اقدامی برای دومین بار است که در سال جاری میلادی رخ می‌دهد.

این پیرزن برای خوش شانسی و سفری بدون خطر، چند سکه در داخل موتور هواپیما انداخت. مسافران با مشاهده این حرکت پیرزن، کادر پرواز را در جریان قرار دادند.

این اقدام پیرزن چینی موجب شد، همه مسافران از هواپیما پیاده شوند. به دنبال آن، مکانیک‌های پرواز برای جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی، تمام شب، موتور هواپیما را به طور کامل بازرسی کردند، ولی در نهایت، سکه‌ها را روی زمین کنار موتور هواپیما کشف کردند. مسافران روز بعد عازم مقصد خود در جنوب چین شدند.

انداختن سکه در موتور هواپیما برگرفته از عقاید آیین بودایی است و نوعی صدقه برای سفری بدون خطر در نظر گرفته می‌شود.

برای دومین بار است که در سال جاری میلادی چنی اتفاقی رخ می‌دهد. در ماه ژوئن یک پیرزن ۸۰ ساله با انداختن چند سکه داخل موتور هواپیمای یکی از خطوط هوایی چین موجب تاخیر چند ساعته در پرواز شد.