وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به ادعای برخی خبرگزاری ها و سایت در مورد توقف ثبت نام مسکن مهر اعلام کرد: ثبتنام از متقاضیان مسکن مهر مطابق روال گذشته صورت میپذیرد و هبچ منعی برای ثبت نام مسکن مهر وجود ندارد.
به گزارش افکار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به ادعای برخی خبرگزاری ها و سایت ها با عنوان «توقف ثبت نام مسکن مهر» تصریح کرده است: هر طرحی باید با توجه به اهداف و همچنین محدودیت های مترتب بر آن مورد ارزیابی قرار گیرد بر همین اساس هرچند با توجه به حجم و گستره مسکن مهر و مهیا نبودن برخی از پیش نیازهای ساخت مسکن، این طرح در ابتدا از سرعت مورد انتظار برخوردار نبود اما با این حال با تدابیر صورت گرفته، خصوصاً از ابتدای دولت دهم، شاهد سرعت مناسب این طرح در شرایط کنونی می‌باشیم.
در ادامه این گزارش آمده است: در حال حاضر تعداد واحدهای در مرحله پی‌سازی، اسکلت، سفت‌کاری و نازک‌کاری به ۱۰۱۰۰۰۰،۴۵۰۰۰۰، ۲۴۰۰۰۰ و ۱۳۰۰۰۰ واحد رسیده است که نسبت به ابتدای کار دولت دهم از رشد قابل توجهی برخوردار می باشد. براین اساس با روند کنونی تا یک سال آتی، تقریباً کلیه واحدهای مزبور، تکمیل و تحویل خواهد شد.
وزارت مسکن وشهرسازی تاکید کرده است: در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت و مجلس مبنی بر اختصاص ۳۰ درصد منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها به بخش تولید، انتظار می‌رود تأثیرات ناشی از این طرح بر بخش تولید، از جمله تولید مسکن مدیریت شود.
در این راستا با توجه به اینکه نهاده های تولید مسکن از انرژی‌بری بالایی برخوردار می‌باشد، هماهنگی‌های لازم میان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، اقتصاد، صنایع و معادن، بازرگانی و ستاد طرح تحول اقتصادی صورت پذیرفته است تا ضمن اندیشیدن تمهیدات لازم، با تخصیص سهم مناسبی از یارانه‌ها به این بخش، شاهد حداقل تأثیرات طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بر بخش مسکن باشیم.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ثبت‌نام از متقاضیان مسکن مهر مطابق روال گذشته صورت می‌پذیرد. فرض کنید الان شما بخواهید ثبت‌نام کنید هیچ منعی ندارید می‌روید ثبت‌نام خودتان را انجام می‌دهید، ما جلوی ثبت نام را نگرفته‌ایم. بحثما روی تفاهم‌نامه‌های سه جانبه است که سازنده های حرفه‌ای بیایند و کار را انجام دهند.