عبدالامیر عُرفی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با فارس با اشاره به برنامه امتحانات نهایی نیمسال اول دانشآموزان در سال تحصیلی جاری اظهار داشت: در نیمسال اول (دیماه) امتحان نهایی برگزار نمیشود و تمام امتحانات دانشآموزان به صورت داخلی خواهد شد و امتحانات نهایی فقط برای دورههای پیشدانشگاهی بزرگسالان برگزار میشود.

وی افزود: بر این اساس، امتحانات نهایی جبرانی دانش‌آموزان شاخه نظری که از شهریورماه امسال باقیمانده است، از ۶ تا ۲۷ دی‌ماه و امتحانات نهایی شاخه فنی و حرفه‌ای نیز از ۶ تا ۱۴ دی‌ماه برگزار می‌شود.

عرفی ادامه داد: امتحانات نهایی پیش‌دانشگاهی بزرگسالان نیز از ۷ لغایت ۲۵ دی‌ماه برگزار می‌شود؛ البته امتحانات پیش‌دانشگاهی روزانه به صورت داخلی خواهد بود و امتحانات نهایی برای آن دسته از دانش‌آموزان است که در دوره‌های بزرگسالان به شیوه «ترمی واحدی» تحصیل می‌کنند.

* امتحانات نهایی دانش‌آموزان در روزهای پنج‌شنبه برگزار نمی‌شود

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سیاست وزارت آموزش و پرورش برای تعطیلی روزهای پنج‌شنبه و فراغت دانش‌آموزان در این روز اظهار داشت: بر این اساس امتحانات نهایی در نیم‌سال اول به هیچ‌ عنوان در روزهای پنج‌شنبه برگزار نمی‌شود و در رابطه با امتحانات داخلی نیز به ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور توصیه شده است که تا حد امکان امتحانات را در این روز برگزار نکنند؛ هرچند برگزاری آزمون‌های مؤسسات و مراکز‌ آموزشی دیگر در فضای مدارس و در روزهای پنج‌شنبه منعی ندارد.

وی تأکید کرد: امسال تصمیم داریم بر روی این مسئله نظارت و پیگیری کنیم تا دانش‌آموزان در روزهای تعطیل مجبور نباشند برای امتحان به مدرسه بروند؛ البته در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های دونوبته که در روزهای پنج‌شنبه تعطیل نیستند، امکان برگزاری امتحانات وجود دارد.

عرفی اضافه کرد: امسال با هدف تکریم و تعظیم بیش از پیش شعائر دینی، تأکید و دقت شده است که زمان برگزاری امتحانات نهایی با مناسبتهای مذهبی در ایام محرم و صفر تداخل نداشته باشد.