به گزارش افکارنیوز،

کلانتری افزود: بدون شک عبور یک بزرگراه از میان یک جنگل و فضای حفاظت شده نیازمند رعایت برخی اصول و ضوابط است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جدی ترین درخواست سازمان حفاظت محیط زیست برای پذیرش درخواست شهرداری مبنی بر عبور بزرگراه شهید شوشتری از جنگل سرخه حصار تصریح کرد: شرط اصلی ما برای پذیرش درخواست شهرداری، طراحی ادامه پروژه به صورت تونل است و ما در صورتی اجازه خواهیم داد که پروژه شهید شوشتری از میان جنگل سرخه حصار بگذرد که شهرداری تصمیم به اجداث تونل در بخش منطقه حفاظت شده بدهد.

کلانتری در رابطه با اقدامات صورت گرفته به منظور بهبود وضعیت بوی نامطبوع محدوده ای از مسیر فرودگاه امام خمینی (ره) به سمت تهران تصریح کرد: به این خاطر که فرودگاه امام خمینی (ره) یک فرودگاه بین المللی است، مسئله بوی نامطبوع مسیر این فرودگاه به طور جدی در دستور بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ریاست جمهوری نیز در این رابطه تاکید ویژه ای داشته اند و برای تغییر شرایط وارد عمل شده ایم.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به مسیر 5 کیلومتری که بیشترین بوی نامطبوع در آن استشمال می شود خاطرنشان کرد: 15 واحد آلاینده در مسیر فرودگاه امام خمینی (ره) سبب ایجاد بوی بسیار نامطبوع در محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) شده اند و تذکراتی به این واحدهای آلاینده ارائه شده است.

کلانتری افزود: واحدهای آلاینده که توان اصلاح را داشته باشند تغییر وضعیت داده در غیر این صورت باید فعالیت خود را متوقف کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که مشکل بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام خمینی (ره) در چه بازه زمانی برطرف خواهد شد؟، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، کار اصلاح وضعیت واحدهای آلاینده در مسیر فرودگاه امام خمینی (ره) تا تابستان سال 97 برطرف خواهد شد.