به گزارش ايسنا، خانم مجتهد نجفي پيرترين دانشجوي زن کشور در ۶۵ سالگي در دانشگاه پيامنور حسن آباد تهران در حال تحصيل است.

وی که در سن ۲۰ سالگی دیپلم خود را گرفته، اکنون با ۶۵ سال سن در رشته مهندسی «مدیریت و آبادانی روستاها» در سال ۹۰ در دانشگاه پیام‌نور پذیرفته شده است.خانم نجفي با روحيه دانش طلبي خود و کمک فرزندانش پس از سالها توانسته است ادامه تحصيل بدهد. اين دانشجوي مسن داراي دو فرزند دختر است که يکي از آنان پزشک و ديگري مهندس برق است.