به گزارش افکارنیوز،

 طاهر محبتی مدیر  عامل بیمه سلامت ایران در حاشیه‌‌ بازدید از نمایشگاه مطبوعات  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان‌های بیمه تامین کننده منابع مالی هستند و از این جهت باید مدیریت منابع به خوبی به آنها انجام شود.

وی بیان کرد: بیش از 95 درصد از درآمد‌های بیمارستانی مربوط به پرداخت‌های بیمه است که اگر پراداخت‌ها به موقع انجام نشود، ممکن است طرح تحول دچار مشکلاتی شود.

محبتی با بیان اینکه متاسفانه کمتر به دنبال چرایی مطالب می‌رویم ، افزود: طرح تحول نظام سلامت در راستای فرمایشات  مقام معظم رهبری معظم و قانون اساسی است، بیمار جز درد و رنج بیماری هیچ دغدغه دیگری نباید داشته‌ باشد و به دلیل بزرگ بودن این پروژه حوزه سلامت ممکن است در نحوه اجرای آن مشکلاتی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه 85 درصد مردم از عملکرد طرح تحول نظام سلامت رضایت دارند، افزود: برخی افراد متاسفانه  از اینکه طرح تحول با شکست رو‌به‌رو شود ابراز خوشحالی کرده و با کوچکترین ایراد می‌خواهند مناسب نبودن این طرح را بازگو کنند و من به‌ همه‌ این افراد باید بگویم که طرح تحول یکی از اقدامات مهم وزارت بهداشت محسوب می‌شود.

لزوم استقرار خدمات الکترونیکی تا پایان برنامه ششم در سازمان‌های بیمه گر

محبتی با بیان اینکه بیمه سلامت بار مالی 18 هزار میلیارد تومانی دارد ، تصریح کرد: مردم با پرداخت ماهیانه 20 هزار تومان می‌توانند دفترچه بیمه‌ درمانی گرفته که با آن علاوه بر بخش دولتی از خدمات بخش خصوصی نیز برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: کارکنان دولت ، افراد تحت پوشش کمیته امداد ،‌روستاییان و سایر اقشار باید از همان دفترچه بیمه سلامت استفاده کنند که این اقدام می‌تواند به نوعی استفاده از منابع را هدف‌مند سازد.

محبتی گفت: استقرار سازمان الکترونیکی باید تا پایان برنامه ششم توسعه هرچه سریع تر انجام شود تا خدمات الکترونیک در سازمانی مثل بیمه سلامت اجرایی شود.

محبتی یادآور شد: سازمان بیمه سلامت 16 هزار میلیارد تومان منابع دارد و اجرای طرح خدمات الکترونیکی باعث جلوگیری از هدر رفت بسیاری از هزینه ها می‌شود.