به گزارش باشگاه خبرنگاران از مركز مديريت راه هاي كشور؛ محورهاي شمشك به ديزين در استان تهران و البرز به علت بارش برف و نبود ايمني كافي و محور لشكرك به فشم محدوده كمرخاني در استان تهران به علت ريزش سنگ تا اطلاع بعدي مسدود است.

بنابراین گزارش؛ همچنین از اوایل امروز بارش برف از شمال غرب کشور شروع و به تدریج تمام نواحی شمالی کشور را در بر خواهد گرفت.

با توجه به این موضوع به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در مناطق کوهستانی و برف گیر ضروری است.

گفتني است؛ مسافران همچنين با انتخاب زمان مناسب و كم تردد براي سفر خود يعني ساعات ۶ الي ۱۶ در طول روز كه از تردد كمتري نسبت به ساعات ديگر برخوردارند زمان سفر كمتري داشته باشند.