به گزارش افکارنیوز،

رضاگرامی در مراسم کنفرانس سونوگرافی تخصصی جنین و اکو قلب جنین که در سالن همایش‌های بین المللی رایزین برگزار شد، اظهار کرد: این کنفرانس به وسیله انجمن رادیولوژی ایران و در راستای افزایش دانش پزشکان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی به منظور تشخیص زودرس ناهنجاری‌های ساختاری جنین و همچنین بیماری های قلبی جنین در دوران بارداری برگزار شده است.

این استادیار دانشگاه افزود: با تشخیص به موقع بیماری‌های جنین که با حیات جنین مغایرت دارد این موارد به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند

در مواردی هم که ناهنجاری‌های جنین شدید نبوده و مغایر با حیات نباشد والدین و پزشکان معالج آنها ؛از بیماری و ناهنجاری جنین آگاه شده و می‌توان با اقدامات مناسب باعث کاهش اضطراب والدین شده و با پیش بینی صورت گرفته و زایمان در مراکز مجهز، سبب کاهش مرگ و میر نوزاد و به دنبال آن کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی شد.

وی افزود: انجام سونوگرافی توسط متخصصین رادیولوژی در چرخه تشخیصی-درمانی با دسترسی به تشخیص علمی کاهش هزینه‌های درمانی را به دنبال دارد.

 مدرس سونوگرافی جنین و اکوی قلب جنین عنوان کرد: سونوگرافی آنومالی اسکن جنین و یا اکو قلب جنین بین  45 دقیقه تا یک ساعت به طول می‌انجامد و این حجم کار تناسبی با تعرفه پایین رادیولوژیست‌ها ندارد.

گرامی یادآور شد: باتوجه به نیازدستگاه‌های رادیولوژی برای به روز رسانی، کاهش ناعادلانه و غیر کارشناسی تعرفه های سونوگرافی موجب افت کیفیت خدمات رادیولوژی می‌شود.