ما همیشه در مورد رازهای مغز زیاد شنیده ایم. این رازها همیشه ما را شگفت زده کرده اند. اما آیا همه این رازها حقیقت دارند و باید آن ها را چشم بسته قبول کنیم؟

تنها از ۱۰ درصد مغز استفاده می کنیم:

طبق تحقیقاتی که در مراکز علمی به عمل آمده است، تصاویری که از مغز انسان توسط دستگاه MRI گرفته شد، این را نشان می داد که برای هر عمل، انسان ها لازم است تا از بیشتر فضای مغز خود استفاده کنند. در نتیجه دانشمندان به این نتیجه رسیدند که در طول یک روز انسان ها باید از تمام مغز خود استفاده کنند. همچنین در ذهن داشته باشید که مغز شما برای ذخیره کردن اتفاقات روزانه نیز باید به محلی دسترسی داشته باشد و همین یعنی اینکه مغز مجبور است از تمام فضا و امکانات استفاده کند.راست مغز یا چپ مغز بودن:

حتما در مورد اینکه انسان ها راست مغز هستند یا چپ مغز چیزهایی شنیده اید. به طور کلی به افرادی که راست مغز هستند خصوصیاتی مثل قوه تصور زیاد، احساساتی و غیره می دهند و همینطور خصوصیاتی مانند قدرت حل مشکلات و سخت کوشی برای افراد چپ مغز در نظر گرفته می شود. تحقیقات نشان میدهد که این امر که از سال ۱۸۰۰ شروع شد تا حدی درست است. اما باید این را در نظر داشته باشیم که، مغز برای انجام کار خود به همه فضای آن نیاز دارد پس این درست نیست که بگوییم برای حل مشکلات تنها از سمت چپ آن استفاه می شود. تحقیقات بیشتر نشان از این دارد که دو جهت مغز بیش از چیزی که انسان تا به حال فکر می کرد با هم مرتبط هستند.

البته باید در اینجا به این نکته اشاره کنیم که سمت چپ مغز برای کنترل سمت راست بدن است و همینطور سمت راست مغز، سمت چپ بدن را کنترل می کند. پس نباید این مسئله را با راست مغز بودن یا برعکس اشتباه بگیریم.

مغز خاکستری است:

شما هم حتما در تلوزیون یا در آزمایشگاه ها دیده اید که نمونه هایی که از مغز وجود دارند بیشتر خاکستری یا زرد هستند. این را بدانید که رنگ اصلی مغز به این صورت نیست. در اصل مغز انسان در حالت زنده شاید بخشی خاکستری داشته باشد اما نواحی سفید که همان عصب ها هستند و ناحیه قرمز که رگ های خونی آن را تشکیل می دهند و ناحیه سیاه که از یکسری رنگ دانه تشکیل شده است نیز در آن وجود دارد. رنگ خاکستری مغز به خاطر آزمایشاتی که روی آن انجام می شود به وجود آمده و تمام سطح آن را میگیرد.بعد از ۴۰ سالگی مغز کمتر کار می کند:

در مورد یادگیری ها و توانایی ها این مسئله تا حدودی درست است. انسان ها تا اوایل ۲۶ سالگی به آموختن می پردازند و پس از آن این یادگیری کاهش می یابد. اما از این جا به بعد توانایی های ذهنی افزایش خواهند یافت. بر طبق همین تحقیقات افراد به مرور که پیرتر میشوند توانایی هایشان در حل مشکلات و غیره افزایش می یابد.

در انتها باید به شما بگوییم که همه افراد نیاز دارند که متناسب با کارشان از مغز خود کار بکشند و این امر به سن افراد ربطی ندارد.