به گزارش مهر، براساس آخرین آمارهای بدست آمده از سوی سازمان ثبت احوال، تعداد ولادتهای ثبت شده در آبانماه در کشور ۱۱۲ هزار و ۷۸ مورد بوده که از این تعداد ۸۸ هزار و ۵۵۹ تولد در مناطق شهری و ۲۳ هزار و ۵۱۹ تولد نیز در مناطق روستایی کشور رخ داده است.

برهمین اساس از میان آمار متولدین آبان ماه، ۵۷ هزار و۴۷۴ نفر پسر و ۵۴ هزار و ۶۰۴ نفر دختر بوده اند.

این درحالی است که در مهرماه در تمامی استانهای کشور، ۱۱۲ هزار و ۷ مورد ولادت به ثبت رسیده که از این تعداد ۸۸ هزار و ۴۶۷ تولد در مناطق شهری و ۲۳ هزار و ۵۴۰ تولد نیز در مناطق روستایی کشور رخ داده است.

آمارهای موجود مشخص می کند که آمار ولادت در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل آن ۷۱ مورد افزایش داشته است.

استان تهران با ثبت ۱۴ هزار و ۴۶۳ مورد دارای بیشترین آمار تولد در آبانماه بوده است که ۱۴ هزار و ۴۴۷ تولد در مناطق شهری و تنها ۱۶ مورد نیز در مناطق روستایی رخ داده است. همچنین از میان آمار متولدین این ماه ۷ هزار و ۴۵ دختر و ۷ هزار و ۴۱۸ پسر متولد شده اند.

همچنین بعد از استان تهران، استانهای خراسان رضوی با ۹ هزار و ۸۲۸ تولد که از این تعداد ۹ هزارو ۴۰۸ تولد در مناطق شهری و ۴۲۰ تولد نیز در مناطق روستایی رخ داده و همچنین استان خوزستان نیز با ۸ هزار و ۷۵۳ مورد در رتبه های بعدی قرار دارند که از این میان ۶هزار و ۷۶تولد در مناطق شهری و دوهزار و ۶۷۷ تولد نیز در مناطق روستایی ثبت شده است.

براساس آمار ثبت احوال در آبان ماه استانهای سمنان با ۷۹۵مورد، ایلام با ۸۶۵ مورد و خراسان جنوبی نیز با یک هزار و ۹۳ مورد دارای کمترین آمار ولادت ها در این ماه بوده است.

تعداد دختران متولد شده تقریبا در تمامی استانهای کشور کمتر از پسران است درحالی که استان سمنان برخلاف استانهای دیگر است و افزایش تعداد دختران در آبان و مهر ماه مشاهده شده است.

براساس گزارشات آبان ماه، ۳۵ هزار و ۶۰۶ مورد وفات در کشور به ثبت رسیده که آمارها نشان می دهد ۲۵ هزار و ۶۸۰ نفردر مناطق شهری و ۹هزار و ۹۱۵ نفر نیز در مناطق روستایی فوت کرده اند.

همچنین از آمار وفات مربوط به آبان ماه ۱۹ هزار و ۱۵۹ فوتی مربوط به مردان و۱۶هزار و ۴۴۵ فوت نیز مربوط به زنان بوده است.

این درحالی است که در مهرماه ۳۰ هزار و ۶۶۸ وفات در کشور رخ داده که ۲۲ هزار و ۶۸۸ نفردر مناطق شهری و ۷ هزار و ۹۶۷ نفر نیز در مناطق روستایی فوت کرده اند که از این میان ۱۶ هزار و ۸۹۹ فوت مربوط به مردان و ۱۳ هزار و ۷۶۳ فوت نیز مربوط به زنان بوده است.

آمارهای بدست آمده مشخص می کند که در آبان ماه حدود ۵ هزار مورد آمار وفات بیش از مهرماه سال جاری بوده است.

استانهای تهران با ۴ هزار و ۳۱۸ مورد، سیستان و بلوچستان با ۳ هزار و۸۰۵ مورد و آذربایجان شرقی با ۲ هزار و ۸۲۴ مورد دارای بیشترین آمار وفات در مهرماه بوده اند. این درحالی است که در مهرماه بعد از استان تهران استانهای خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین آمار فوتی ها بودند.

از سوی دیگر در آبانماه استانهای ایلام با ۱۹۱ مورد فوتی ، سمنان با ۲۶۱ فوتی و کهکیلویه و بویراحد نیز با ۲۴۷ مورد کمترین آمار وفات را در مقایسه با استانهای دیگر به خود اختصاص دادها ند.در حالیکه در مهرماه بعد از استان سمنان استان خراسان رضوی دارای کمترین آمار فوتی ها بود.