مسئله ساده داخلی‌ای که باید از طریق مدیر تلگرام پیگیری شود!

آقای جهرمی عزیز  لطفا، اول زیر مجموعه هایت را دریاب!  برای رفع فیلتر توییتر وقت هست.

اول کلام این نکته گفتنی ست که اصلا و ابدا قصد نگارنده ستاندن  تنها حق خود نیست چرا که تا لحظه نگارش این سطور چندین برابر آن رقم هزینه کرده است؛ این پیگیری برای پایان دادن به این حق خوری انجام شده تا مردم بی رسانه بیشتر از این قربانی نشوند

دوم کلام اینکه مخاطب این مطلب وزیر محترم وزارت ارتباطات است تا اگر نمی ماند در زیر مجموعه ش چه خبر است بداند؛ از آنجاییکه دست به توییت زدن این وزیر خوش فکر خوب است و از طرفی گفتگوهای توییتری او مخصوصا با مدیر تلگرام زبانزد است؛ فکر کردم مسئله مخابرات را از طریق مدیر عامل تلگرام پیگیری کنم تا شاید وزیر هم آن را بخواند و اگر بازهم نخواند "پاول دوروف" در میان مباحث خود با جهرمی مطالبه ما را هم مرامی پیگیری کند  شاید بالاخره فرجی بشود چراکه این روزها غریبه ها حرفشان بیشتر از خودی ها "برو" دارد

در ادامه شما را به خواندن آخرین شاهکار شرکت مخابرات جلب می کنم: مستاجری به مخابرات ناحیه ۲ تهران شهرک شهیدمحلاتی مراجعه میکند و با ارائه اجاره نامه دارای تاریخ انقضا، اینترنت ماهیانه را مشترک می‌شود ودر تاریخ پایان قرارداد ملک راتخلیه و می‌رود.

شرکت مخابرات تا ۶ سال پیش در تاریخ انقضا ارائه سرویس را قطع و مبلغی در قبض در نظر نمی‌گرفت، چون مستاجر قبلی حقی برای ایجاد تعهد برای دیگران نداشت و فقط برای یکسال خودش این حق را دارابود؛ متاسفانه مخابرات درنرم افزارخودتاریخ انقضای مورداجاره رادرج نکرده که اتومات سرویس دهی قطع و هزینه ای بر نفر بعدی تحمیل نشود.

حال بعد از چندماه خالی بودن آپارتمان مستاجر جدیدکه اهل اینترنت نیست خود را مواجه با قبض اینترنت کلانی روبرو می‌ بیند که نه مودم و نه رمز کاربری آن دراختیارش بوده و اساسا به اینترنت نیازندارد؛ ظاهرا این شیوه رندانه کسب درآمد از این طریق فقط به مورد فوق محدود نمی‌شود و تعدادزیادی را دربرمی‌گیرد و مردم هم عموما چون وقت مراجعه و درگیری رفع ظلم واجحاف را ندارند، تحمل شرایط می‌کنند؛ به جناب جهرمی عزیز پیشنهاد می شود مسائل پیش پا افتاده از این قبیل را که با امضا { شایدم امضای یکی از معاونین معاونینش بس باشد} را رفع و روجوع کند و بعد با مدیران تلگرام و توییتر درباره آینده این پیام رسانان و مشکلاتی که برای جامعه ایجاد کرده است بحث کند.

مسائل از این دست در زیر مجموعه های حضرتعالی زیاد است؛مسائلی که شاید به چشم شما نیاید اما قطعا مردم زیادی درگیر آنها هستند که دست شان کوتاه است از مطرح کردن آن!