دکتر محمدمهدی مهدی نژاد نوری در گفتگو با مهر افزود: از سال گذشته اعلام کرده بودیم که یکی از شیوه های راه اندازی دوره های پژوهش محور در مقطع دکتری تخصصی خواهد بود که این موضوع در آزمون دکتری ۹۰ محقق شد.

وی افزود: اولویت اصلی پذیرش دانشجو در دوره پژوهش محور مقطع دکتری تخصصی با پژوهشکده و پژوهشگاه ها است اما دانشگاهها نیز به شرط رعایت ظرفیت ۵ به اضافه یک و یا ۵ به اضافه دو می توانند از این دوره استفاده کنند.

معاون پژوهشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: در صورتی که دانشگاه در یک رشته بخواهد دوره پژوهش محور داشته باشد باید ۵ نفر را به صورت ظرفیت عادی و یک یا دو نفر را به صورت ظرفیت پژوهش محور جذب کند.

وی با اشاره به ویژگی مهم دوره پژوهش محور یادآور شد: این دوره با تعریف یک پروژه آغاز می شود که دانشگاه آن را باید بر اساس اولویت ها و مورد نیاز کشور تعیین کرده و همچنین منبع مالی تامین پروژه مشخص باشد.

معاون وزیر علوم اظهار داشت: فرد با توجه به سوابق تحصیلی و متناسب با موضوع پروژه، دوره خود را طی می کند و در صورت صلاحدید استاد راهنما دروسی را که مورد نیاز باشد طی می کند.

وی تاکید کرد: در دوره پژوهش محور امتحان جامع برای فرد وجود ندارد اما باید در دوره های تقسیم بندی شده، گزارش پروژه را ارائه و پس از آن از تز خود دفاع کند.

مهدی نژاد با اشاره به ظرفیت اعلام شده برای آزمون دکتری سال ۹۰ گفت: ۵۰۰ ظرفیت برای ورود به دوره پژوهش محور درنظر گرفته شده است که از این تعداد ۴۰۰ نفر در مراکز پژوهشی و ۱۰۰ نفر در دانشگاهها جذب می شوند.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۹۲ این شورا در بیست و یکم تیرماه ۹۰، مصوب کرد ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر به ۱۰ هزار نفر افزایش پیدا کند. داوطلبان پذیرفته نشده در این آزمون می توانند از ۲۰ آذرماه با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون شرکت کنند و ۵ کدرشته محل جدید را در فرم مربوطه انتخاب کنند.