به گزارش ایسنا، به گفته محققان، اين تجربه كه schadenfreude به معني احساس خوشحالى از بدبيارى ديگران نام دارد، در زمانهايي پيش ميآيد كه نوعي فرصت براي فرد در اين بدبياري براي ديگران وجود داشته يا اينكه آنها را شايسته اين حالت ميبينند. در اين زمان، فرد احساس حسادت كمتري داشته و نسبت به خود احساس بهتري خواهد داشت.

‌محققان دراین پژوهش از ۷۰ دانشجوی زن و مرد خواستند که دو مصاحبه یک دانشجوی موفق را که در حال گرفتن یک موقعیت شغلی خوب بود، ‌ بخوانند. آنها سپس به مطالعه مصاحبه ناظر این دانشجو پرداختند که از شکست بزرگ وی در مطالعاتش خبر داده بود. این دانشجویان سپس میزان شادی خود از بدبیاری فرد را مشخص کردند.

در میان آنها، ‌افرادی که از عزت نفس پائینتری برخوردار بودند، ‌بیشتر نسبت به دانشجوی موفق احساس تهدید داشته و schadenfreude را تجربه کرده بودند. اگرچه محققان دریافتند که صرف‌نظر از عزت نفس، ‌ آن دسته از افرادی که احساس تهدید بیشتری نسبت به موفقیت فرد داشتند، به نسبت بیشتری این حس را تجربه کرده بودند که حالت کمبود تایید خود در افراد را نشان می‌داد.

طبق اين پژوهش كه در مجله Emotion منتشر شده، تقريبا تمام انسانها در زندگي خود تجربه اين شكل از شادي را داشتهاند كه در نقطه مقابل احساس همدلي و همدردي براي مردم قرار دارد.