به گزارش مهر،مردم مشهد برای اطلاع از صورت وضعیت جریمه خودروهایشان در آخرین روز از مهلت پرداخت جریمه ها مقابل دفاترپلیس +۱۰ ازدحام کردند.