افکارنیوز: در این مطالعه محققان به بررسی خطرات چربی های غیرمعمول در مردان و زنان دارای برآمدگی شکم پرداختند و دریافتند این افراد نسبت به دیگران دو برابر بیشتر خطر مرگ را تجربه می کنند.

محققان اظهار داشتند این عامل به طور شگفت انگیز در افراد با وزن طبیعی، احتمال خطر مرگ را کاهش نمی دهد و شانس مرگ برای آنها بسیار بیشتر از سایر افراد بدون برآمدگی شکم است.

همچنین مشخص شد سایز دور کمر یا همان برآمدگی شکم به بیماری هایی مانند جنون، آسم، بیماری های قلبی و سرطان سینه مرتبط است.

برآمدگی شکم مشکلی است که در بسیاری از افراد بالای ۵۰ سال رخ می دهد.

براساس آمار تخمین زده شده، بیش از ۵۰ درصد سالمندان مرد و ۷۰ درصد سالمندان زن، دور کمری بیشتر از حد طبیعی دارند.

همچنین اندازه سفارش برای مردان نباید بیش از ۱۰۰ سانتی متر و برای زنان بیش از ۸۷ سانتی متر باشد.