مدیرکارخانه” سویت ویو” گفت: این قالب حاوی ۱۴ هزار و ۶۰۰ قطعه شکولات سیاه و سفید است و برای آماده کردن بزرگترین و سنگین ترین شکلات جهان ۱۰۰ ساعت تلاش بی وقفه انجام دادیم.

“نبیل ضامن عزیز” گفت: ” قرار است از این شکلات در اماکن گردشگری و هتل های بزرگ امارات جهت نمایش برای عموم مردم استفاده شود”.

وی در ادامه افزود: این کارخانه شیرینی برای ساخت این شکلات ۲۰٫۴ هزار درلار هزینه کرد.