قاصد: تعدادی از کارگران یکی از کارخانههای نساجی در شمال کشور برای مطالبه حقوق عقب افتاده خود مدیرعامل کارخانه را در دستشویی حبس کرده و اعلام کردند که تا دریافت مطالبات معوقه خود این فرد را آزاد نخواهند کرد.

تعدادی از کارگران یکی از کارخانه‌های نساجی در شمال کشور برای مطالبه حقوق عقب افتاده خود مدیرعامل کارخانه را در دستشویی حبس کرده و اعلام کردند که تا دریافت مطالبات معوقه خود این فرد را آزاد نخواهند کرد.

یکی از کارگران این کارخانه تاکید کرد که مدیل عامل این کارخانه تنها نصف روز در دستشویی محبوس بوده اما مدت زمان زیادی در سالن‌های کارخانه در اختیار کارگران بوده تا اینکه حقوق عقب افتاده کارگران را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

وی اظهار داشت: در ‌‌نهایت با وساطت و وعده‌های فرماندار مبنی بر پرداخت حقوق معوقه کارگران مدیرعامل توانست کارخانه را ترک کند اما بعد از گذشت چند روز همچنان وعده‌های فرماندار نیز عملی نشد.

این کارگر کارخانه تاکید کرد: بالاخره کارگران به این نتیجه رسیدند که در مقابل فرمانداری تجمع کنند تا شاید حقوق عقب افتاده ۱۶ ماهه آن‌ها پرداخت شود اما همچنان کاری برای این افراد که بیش از ۴۰۰ نفر هستند انجام نشده است.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از کارگران پس از تعطیلی کارخانه‌های مختلف این استان شمالی کشور بیکار شده‌اند و در حال حاضر این کارخانه از جمله معدود کارخانه‌هایی است که به فعالیت خود ادامه می‌دهد اما آن‌ها نیز به مدت ۱۶ ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است.

اگرچه هیچ کس حبس مدیرعامل کارخانه برای دریافت حقوق عقب افتاده کارگران را تائید نمیکند اما از سوی دیگر با اندکی تفکر نیز به این نتیجه خواهیم رسید که اگر مسئولان برای حل مشکل این قشر زحمت کش و ضعیف جامعه تلاش نکنند ممکن است با توجه به مشکلات مالی اتفاقات ناگوارتری نیز در پیش باشد که درایت و دوراندیشی بیشتر مسئولان و نمایندگان این استان بزرگ کشور را میطلبد.