پرتقال یكی از قدیمیترین میوههائی است كه بشر از آن استفاده میكرده است و در حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح كنفوسیوس از آن نام برده است. در حال حاضر بیشتر از ۲۰۰ نوع پرتقال در آمریكا كشت میشود و آمریكا نصف كل محصول پرتقال دنیا را تولید میكند. پرتقال اولیه، كوچك، تلخ و پر از هسته بوده است كه در اثر تربیت مهندسی ژنتیكی و همچنین انتخاب نوع بهتر و كود كافی درشت تر و شیرین تر شده است.

پرتقال ابتدا از چین به هندوستان برده شده و سپس از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافت.

ترکیبات شیمیائی

پرتقال یكی از غنیترین منابع ویتامین C میباشد. البته باید دقت كرد كه ویتامین C در اثر سرما و گرمای زیاد از بین میرود. اسانسی كه از گلهای پرتقال گرفته میشود بهنام روغن نرولی Neroli Oil معروف است كه دارای بوئی بسیار مطبوع بوده و خیلی گران است و در عطر سازی از آن استفاده میشود.