به گزارش افکارنیوز،

شاخص ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون روی عدد 95 قرار گرفته و احتمال دارد تا ساعات آینده هوا دوباره به شرایط ناسالم برای گروههای حساس برسد.