به گزارش افکارنیوز،

محسن هاشمی ادامه داد: این نامه در خصوص مدیران بازنشسته است ولی بنده هنوز این نامه را ندیده‌ام، اجازه بدهید پس از اینکه نامه را مطالعه کردم، در این خصوص صحبت کنم. 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه در حال حاضر این نامه در فضای مجازی پخش شده است، گفت: شما کارتان فضای مجازی است و زودتر از ما مطلع می‌شوید. 

سازمان بازرسی کل کشور تا 20 آبان به دستگاه‌های اجرایی کشور مهلت داده بود تا براساس استفساریه جدید مجلس نسبت به ترک پست مدیران بازنشسته اقدام کنند. بر این اساس محمدعلی نجفی شهردار تهران به هاشمی رفسنجانی در خصوص ترک پست بازنشسته‌ها در شهرداری تهران نامه‌ای نوشت.