به گزارش افکارنیوز،

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: اعضای گروه مجرمین سابقه دار در زمینه ایجاد تصادف های ساختگی و جعل اوراق قانونی ( پزشکی قانونی و ... ) که به این شیوه اقدام به کلاهبرداری و دریافت بیش از دو میلیارد و 500 میلیون تومان از شرکت های بیمه کرده بودند ، در تهران و کاشان دستگیر و به جرایم ارتکابی خود اعتراف کردند .

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

 

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

دستگیری اعضای باند تصادف های ساختگی درتهران و کاشان/اخاذی 2 میلیاردی از شرکت بیمه

پرونده این متهمین در اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مطرح به رسیدگی است و تحقیقات از آنها جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی شان در دستور کار کارآگاهان این اداره قرار گرفته است .