به گزارش افکارنیوز،

توکلی گفت: براین اساس دیپلمه‌های رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و یا کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی می‌شود.

توکلی افزود: برای این افراد سوابق تحصیلی دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل داوطلب لحاظ خواهد شد.

وی گفت: همچنین داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و هنرکه مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و یا کشوری برگزار شده است مشمول اعمال سوابق تحصیلی می‌شود.

توکلی افزود: برای این داوطلبان سوابق موجود دوره پیش دانشگاهی (فقط نمرات دروسی که به صورت سراسری، نهایی و یا کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر ۵ درصد و به صورت تأثیر مثبت برای داوطلب اعمال خواهد شد.

وی گفت: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی، هر دو موضوع یاد شده اعمال می‌شود.

توکلی افزود: تأثیر مثبت در نمره کل به این معناست که اگر اعمال سوابق تحصیلی باعث افزایش نمره داوطلب شود، سوابق تحصیلی اعمال خواهد شد و اگر باعث کاهش نمره داوطلب شود، سوابق تحصیلی وی اعمال نخواهد شد.